Orarul de primire:

Marți și Vineri în intervalul de timp: 13.00-15.00.

Cu actele necesare:

  1. Cererea pe numele directorului ( se scrie în instituție);
  2. Copia buletinului de identitate cu viză de domiciliu sau reședință, sau a altui document care confirmă locul de ședere în districtul școlar-1;
  3. Copia adeverinţei de naştere a copilului – 2;
  4. Extrasul din istoria dezvoltării copilului cu concluziile despre starea sănătăţii lui;
  5. Fișa cu date despre vaccinare;
  6. Certificat-confirmare cu 24 ore înainte de începerea frecventării instituției.